Servicii legale

Servicii legale

Servizi legali

  • Constituirea și asistența ulterioară pentru companii, prin elaborarea unei game largi de documente și fapte, inclusiv documente constituționale și statute, procese verbale ale ședințelor și consiliilor de administrație;

  • Sfaturi privind plata și tratamentul dividendelor, îndatoririlor și responsabilităților directorilor, tranzacțiile cu capital, drepturile acționarilor în capitalul social, inclusiv drepturile de conversie, răscumpărarea și transferul de acțiuni sau alte valori mobiliare;

  • Achiziții, cedări, restructurări și fuziuni ale companiilor;
  • Elaborarea și negocierea tuturor contractelor și acordurilor comerciale, inclusiv acordurile de asociere în comun, acordurile de distribuție și furnizare;

  • Gestiunea curentă a activităților corporative;
  • Elaborarea acordurilor acționarilor;
  • Rezolvarea litigiilor;
  • Revizuirea contractelor internaționale și a documentelor aferente;
  • Structurarea contractelor internaționale de vânzare.