Contencios

Contencios

avvocato

Este o politică a firmei, atunci când este posibil și adecvat, să încerce să ajungă la soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor prin negocieri și tranzacții, în loc să recurgă imediat la proceduri judiciare.

Cu toate acestea, dacă nu este posibil să se obțină rezultate într-un mod diferit, acțiunile în instanță sunt pregătite și urmărite ferm. Practica firmei se extinde de la reprezentarea în fața instanțelor inferioare până la Curtea Supremă de Justiție și la instanțele de arbitraj interne și internaționale.

Servicii legale
 • Recomandări privind clauzele referitoare la legislația și jurisdicția aplicabilă;
 • Recuperarea creditelor;
 • Litigii comerciale și contractuale;
 • Litigiile dintre acționari;
 • Insolvență / faliment;
 • Litigii în domeniul dreptului muncii (pentru angajatori și lucrători);
 • Litigiile dintre proprietari și chiriași;
 • Responsabilitatea producătorului și protecția consumatorului;
 • Litigii imobiliare;
 • Litigii referitoare la brevete, mărci comerciale, drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • Execuția forțată a hotărârilor judecătorești și a hotărârilor arbitrale;
 • Negocierea tranzacțiilor;
 • Elaborarea clauzelor de arbitraj.